top of page

STIGMA DOORBREKEN

Waar een sporter op fysiek, technisch en tactisch gebied vaak optimaal wordt voorbereid, worden mentale aspecten vaak nog steeds gezien als de verantwoordelijkheid van de sporter zelf. Deze verantwoordelijkheid wordt echter vaak niet genomen door de belemmeringen waar veel sporters mee kampen omtrent mentale gezondheid, zoals het stigma van zwak zijn, beperkte kennis over wat mentale gezondheid inhoudt, en de tijdinvestering die het vergt. Vele praktijkvoorbeelden laten echter zien dat voor veel sporters coaching op het gebied van mentale gezondheid en mentale training nog ontoereikend is. Betere ondersteuning bij het omgaan met negatieve emoties, stress en vermoeidheid is dan ook noodzakelijk voor mentale gezondheid van sporters op de lange termijn. Op deze manier wil CATO helpen het stigma van mentale training en begeleiding te doorbreken.  

VERGROTEN ZELFBEWUSTZIJN

Het team achter CATO heeft uitvoerig alle relevante wetenschappelijke- en praktijkkennis gebundeld in een aanpak passend bij verschillende emoties, stressoren en problemen. CATO checkt elke dag bij de sporter hoe het gaat en geeft waar nodig advies. Zo kan CATO een ontspanningsoefening geven om stress los te laten of een leuk kookrecept geven om wat afleiding te vinden. CATO kan ook vragen van sporters beantwoorden (bijv. ‘Ik ben aan het piekeren, wat kan ik doen?’). Daarnaast brengt CATO voor een sporter in kaart welke factoren te maken hebben met verschillende positieve en negatieve emoties. Zo krijgt een sporter meer inzicht in wat hem of haar blij, zelfverzekerd, boos of nerveus maakt. Hoe meer een sporter interacteert met CATO, hoe meer inzicht hij/zij krijgt in welke strategieën het beste werken om emoties, gedachten en gedrag te reguleren.

VERGROTEN KENNIS

Het ondersteunen van effectieve emotieregulatie is het hoofddoel van CATO. Maar CATO helpt sporters ook om meer te leren over vele andere aspecten die een positieve invloed kunnen hebben op hun mentale gezondheid en welzijn. Zo bevat CATO de laatste kennis over voeding, inclusief lekkere recepten. CATO kan ook informatie geven over slaap, inclusief hoe het werkt, waarom het belangrijk is en wat iemand kan doen om beter te slapen. Door verschillende tips en informatie te delen wordt de kennis van sporters vergroot.

VERBETEREN ZELFREGULATIE

Zelfregulatie betreft het sturen van emoties, gedachten en gedrag. CATO leert sporters hoe ze met negatieve emoties om kunnen gaan en het maximale uit positieve emoties kunnen halen (emotieregulatie) maar richt zich ook op functionele gedachten en effectief gedrag. Onderzoek laat zien dat effectieve zelfregulatie lastig is als wanneer iemand gestrest of moe is Door het gebruik van CATO wordt de sporter dus beter uitgerust om in de toekomst met vergelijkbare situaties om te gaan, met als gevolg een verbeterde zelfregulatie.

bottom of page